Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เป็นที่ตั้งสำนักงาน มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขา เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขา เช่น ผ้าปัก เครื่องประดับเงิน ต่อมาเมื่อมีโครงการผู้นำเยาวชนไร่แม่ฟ้าหลวง ไร่จึงเปลี่ยนเป็นที่พักของเยาวชนชาวเขาที่ต้องการเรียนหนังสือต่อในระดับสูงขึ้นในเมือง  
     
  ปัจจุบันนี้ ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์รวมศิลปวัตถุของวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมของคนไท (ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของไทย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือยูนาน ภาคตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ หรือในรัฐฉาน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม และภาคตะวันตกของลาว) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนาในปัจจุบัน

บนพื้นที่ 150 ไร่ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงประกอบด้วยสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น
 
     
 
 -  หอคำ  -  หอคำน้อย
 -  หอแก้ว  -  ลานพระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง
 -  ศาลาแก้ว  -  ภูมิทัศน์อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
       
 
 
   
 ดอกไม้ในอุทยานศิลปะฯ

ชบา หรือ “Hibiscus” ประกอบด้วยพืชที่เรียกชื่อเดียวกัน แต่บางครั้งก็เรียกว่า “rosemallow” หรือ “jamaica” ชบามีด้วยกันราว 200 ถึง 230 สปีชีส์ ที่เป็นพืชดอกของวงศ์ Malvaceae
 
 
 
 ลานโคลเวอร์ จุดแรกพบ

ลานโคลเวอร์ ขนานนามตามชื่อไม้ดอกล้มลุก Clover ชื่อ พฤกษศาสตร์ Trifolium ในตระกูล Fabaceae พบขึ้นในพื้นที่อากาศหนาวเย็น เช่น ตามเนินเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระดำเนินออกกำลัง
 
 
   แสงแห่งศรัทธาภายในหอคำ  
     
  ภายในหอคำ คือ ศูนย์กลางแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
หอรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาสูงโปร่ง มองเห็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานอยู่บนปราสาทไม้เสาเดียว สูงตระหง่านขึ้นจากพื้นทรายขาวละเอียดเบื้องล่างซึ่งปาดเรียบเป็นวงรัศมีรอบเสา เปรียบดังจักรวาลอันมีมหาสาครล้อมรอบ
 
   
   
     
  พระพุทธรูปประทับนั่งสงบนิ่งอยู่เหนือความวุ่นวายผันแปรทั้งปวง เป็นดั่งศูนย์กลางจักรวาล ทรายขาวละเอียดดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือ นำมาจากเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
     
  เมื่อเดินทักษิณาวรรตโดยรอบหอคำชั้นบนจะขนานไปกับยกพื้นเป็นชานคล้ายกับ เติ๋น ในสถาปัตยกรรมล้านนา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ตู้พระธรรมและสัตภัณฑ์  
 
 
   
 ศิลปวัตถุอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
    พระพร้าโต้     พระพุทธรูปแบบพม่า
    สัตภัณฑ์     เครื่องสูง
    หน้าบัน     ตุงกระด้าง
    จองคำ     พระรอดหลวง