มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก่อตั้งหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2546 อันเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านอุปสงค์ (Demand) ในขณะที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านอุปทาน (Supply) โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของฝิ่นอันยาวนานกว่า 5,000 ปี

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ริมแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์นิทรรศการขนาด 5,600 ตารางเมตร นำเสนอความเป็นมาของฝิ่น คุณประโยชน์ และมหันตภัยของยาเสพติดผ่านมัลติมีเดียทันสมัย ถือเป็นการให้ความรู้ผ่านความบันเทิงเพื่อมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนต่อต้านและห่างไกลจากยาเสพติด

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นผลสืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จย่ามายัง “สามเหลี่ยมทองคำ” หรือบริเวณที่ดินแดนของไทย ลาว และเมียนมามาบรรจบกัน ในอดีต พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก มีการปลูกฝิ่น กองกำลังลำเลียงยาเสพติดและการสู้รบของพวกลักลอบค้าฝิ่น ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider