เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา กล้วยไม้รองเท้านารี จากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ คว้ารางวัล 3 รางวัลจากงาน ลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

งานลานนาพฤกษาชาติ เป็นงานที่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปีนี้ กล้วยไม้รองเท้านารีของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถคว้ารางวัลได้ 3 รางวัลคือ รางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้พันธุ์แท้ ได้แก่ Paph. Superbiens และรางวัลยอดเยี่ยมประเภท 2 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ Paph. Superbiens และ Paph. Vanguard

webmaster
at  / by

Written by