ติดต่อเรา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

1875/1 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 0 2252 7114
แฟกซ์: 0 2254 1665
อีเมล: contactcenter@doitung.org

แผนที่

สำนักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240

โทร: 0 5376 7015-7
แฟกซ์: 0 5376 7077, 0 5376 7020
อีเมล: contactcenter@doitung.org

แผนที่

อุทยานศิลปะวัฒนธรรม
แม่ฟ้าหลวง

313 หมู่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000

โทร: 0 5371 6605-7
อีเมล: rmfl@doitung.org

แผนที่

หอฝิ่น
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 57150

โทร: 0 5378 4444-6
แฟกซ์: 0 5365 2133
อีเมล: hallofopium@doitung.org

แผนที่