มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพิ่มพันธมิตรโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าฯ ดึงราชกรุ๊ปเดินหน้าองค์กร ESG

การลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ป่าชุมชนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10,000 ไร่ ระหว่างมูลนิธิแ […]