มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพิ่มพันธมิตรโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าฯ ดึงราชกรุ๊ปเดินหน้าองค์กร ESG

การลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ป่าชุมชนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10,000 ไร่ ระหว่างมูลนิธิแ […]

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือ ทส. ลงนาม MOU “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีกว่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”