การเข้าร่วมประชุม “อาเซียนบวกสาม” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand Association) บริติช เคานซิล (Brittish Council) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมอาเซียนบวกสาม ด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดประชุม

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมวงสนทนากับตัวแทนจาก บริติช เคานซิล (British Council) ฮ่องกง สหประชาชาติสำหรับเอเซียและแปซิฟิก (ESCAP) ประเทศไทย และสมาคมกิจการเพื่อสังคม ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” 

โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดาเน้นประเด็นสำคัญถึงการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกิจการเพื่อสังคม หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งทุกคนต่างสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและโลกของเราได้ เช่น ผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจควรคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสนับสนุนโดยการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจที่รับผิดชอบสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดและการปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขปัญหาทั้งพืชและสารเสพติดได้