มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คว้า 4 รางวัลงานดีไซน์สร้างสรรค์ระดับประเทศ “DEmark 2020” จากกระทรวงพาณิชย์

ชูแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตสินค้าแฟชั่น และผสานแรงบันดาลใจจากวิถีชนเผ่า โดย 4 ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เสื้อโค้ทม้ง ผลิตจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล ย่ามชนเผ่า ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเยื่อไผ่ เซรามิกเผาโดยใช้เศษหญ้าแฝกและเปลือกแมคคาเดเมียเป็นเชื้อเพลิง และบรรจุภัณฑ์กาแฟพีเบอร์รีทำจากเยื่อกระดาษสา มุ่งเน้นนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้กลายเป็นศูนย์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำทีมดีไซเนอร์รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท24 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

#มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง #DEMARK2020 #circulardesign #sustainabledesign #zerowastedesign