สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/2564

โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์ ทรงเป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วังสระปทุม

ในการนี้ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

  1. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล (ขวา) จากประธานคณะกรรมการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  2. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (กลาง) จากเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ
  3. ดร.วิรไท สันติประภพ (ซ้าย) จากกรรมการ เป็นเลขาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

การที่ ดร.วิรไท รับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ต้อนรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเพื่อนำมูลนิธิฯ ไปเพิ่มพูนประโยชน์แก่ประชาชนหลังจากที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนินการมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2515