มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือเอ็นเซิร์ฟ ดัน “EMF” สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร-พัฒนาคุณภาพเกษตรกรไทย

จุดมุ่งหมายที่ตรงกันในการสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยและสังคมโลกผ่านการพัฒนา “คน” เป็นสำคัญ เป็นที่มาของการลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการ Enserv M Food การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเปลี่ยนโลก” หรือ EMF ระหว่าง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคุณธนชัช โพชนา ประธาน บริษัท เอ็นเซิร์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งสององค์กรเห็นพ้องว่า การพัฒนานวัตกรรมการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเกษตรกรผู้ปลูก ยันปลายน้ำคือการแปรรูปผลผลิตและจัดจำหน่ายโดยเน้นความร่วมมือระหว่างกันในโครงการ EMF ความยาวนาน ยั่งยืน และล้ำหน้า หากรวมกันแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ และจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ในการสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ทางโครงการเริ่มจากพืชอย่าง “ข้าว” และ “กล้วย” และเตรียมขยายไปสู่พืชชนิดอื่น ๆ เช่น ข้าวฟ่าง ที่มีผลพลอยได้เป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าพืชชนิดอื่นหลายเท่า โดยเข้าไปพัฒนาให้ความรู้ เสริมเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนนำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเป็น “แป้งจากกล้วยน้ำว้า” และต่อยอดผลิตเป็นเบเกอรีรสชาติดีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดอยตุง เช่น กาแฟ และแมคคาเดเมียเป็นส่วนผสม

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดมิติใหม่ให้กับการทำงานของมูลนิธิในปรับฐานเกษตรกรไทย และเป็นตัวอย่างของการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคเอเชียในฐานะแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ที่เป็นกระบวนการผลิตช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Nutrient-based food ที่เอ็นเซิร์ฟกำลังพัฒนาในโครงการ EMF ยังตอบโจทย์อาหารในศตวรรษที่ 21 จากเวที World Economic Forum 2023 ที่ควรทำให้ผู้คนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติอร่อย”

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ระบุ

คุณธนชัชกล่าวว่า  เอ็นเซิร์ฟในฐานะ Most Sustainable Innovation ในเมืองไทย เชื่อว่า MOU ในวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง เราเริ่มต้นจากเรื่องของอาหาร ในอนาคตเอ็นเซิร์ฟจะร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการขยายไปสู่เรื่องพลังงาน อาหารสุขภาพ ภาวะโลกรวน และเรื่องอื่น ๆ ในทุกประเด็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความยั่งยืน

“นอกจากการนำพืชมาผลิตอาหารแล้ว ส่วนอื่น ๆ ก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นวัสดุจากธรรมชาติ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่านชีวภาพ วัสดุก่อสร้าง ส่วนประกอบแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย เอ็นเซิร์ฟต้องการให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ามาช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเห็นผลจริง โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ และขยายผลออกไป”

คุณธนชัช กล่าว