ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่…ผ่านหนังสั้น “ดอยตุง”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์สั้นของแบรนด์ดอยตุง 5 เรื่องที่สะท้อนแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม ณ โรงภาพยนตร์ “ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต” ชั้น 4  ศูนย์การค้า “ดิ เอ็มควอเทียร์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ภาพยนตร์สั้นทั้ง 5 เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นมุมมองต่างๆ ของ “ดอยตุง” ตั้งแต่ความสุขของคนที่อยู่ในองค์กร ความทุ่มเทตั้งใจในการทำงาน ความรักในการทำงาน การคว้าโอกาสและสร้างโอกาสที่ได้รับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้เวลาและโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ และสุดท้ายกำไรที่ได้มาคือความสุขที่ได้แบ่งปันออกไปให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่านช่องทาง Youtube DoiTung และ Facebook  : DoiTung Club