หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ร่วมงาน “ครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า”

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าร่วมงาน “ครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า” ในฐานะศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล Thomas Hart Benton Mural Medallion เมื่อปี 2559 ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 

นอกจากนี้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ยังได้รับเชิญจาก Kelley School มหาวิทยาลัยอินเดียน่า กล่าวปาฐกถาเพื่อย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นพลังที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกนี้ได้อย่างแท้จริง ดังเช่นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ Kelley School  หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา กล่าวว่า

“ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า โดยเฉพาะ Kelley School เป็นพันธมิตรทางวิชาการที่สำคัญของเรา เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาโทได้เรียนรู้เรื่องโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทั้งภาคการศึกษา และต้องเดินทางมาเรียนรู้ที่ดอยตุงด้วย เพื่อปรับคำแนะนำเชิงธุรกิจของเขาให้สอดคล้องกับภูมิสังคมและเป็นไปได้จริง”