มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ UNODC

“คุณได้ยินแต่ที่ผมพูด คุณลองมาดูว่าพวกเราทำอย่างไรดีกว่า” คำพูดชักชวนของ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ที่ชักชวน Mr. Antonio Maria Costa, Executive Director ของ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ให้มาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่กล่าวไว้
read more!

Carbon Footprint สำคัญอย่างไร

คาดว่าหลายคนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างไปมากจากอดีต เนื่องจากน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าที่ยังคงปรากฏให้เห็น รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์
read more!
มองวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งถึงประเพณีสงกรานต์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยอาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง