มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คว้า 4 รางวัลงานดีไซน์สร้างสรรค์ระดับประเทศ “DEmark 2020” จากกระทรวงพาณิชย์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำทีมดีไซเนอร์รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563