ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่…ผ่านหนังสั้น “ดอยตุง”

เปิดตัวภาพยนตร์สั้นของแบรนด์ดอยตุง 5 เรื่องที่สะท้อนแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม ณ โรงภาพยนตร์ “ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต” ชั้น 4  ศูนย์การค้า “ดิ เอ็มควอเทียร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แบรนด์ดอยตุงสร้างชื่อบนเวทีแฟชั่นระดับโลก ณ กรุงมิลาน อิตาลี ส่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมแสดงงาน Milan Design Week 2019 และวางจำหน่ายในห้าง La Rinascente

แบรนด์ดอยตุงได้นำสินค้าแฟชั่นคอลเล็กชัน Spring/Summer 2019 ไปจัดแสดงและจำหน่ายที่ La Rinascente 1 ใน 13 ห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดของโลก ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

พิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดพิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” เพื่ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)

การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) ครั้งที่ 6

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และ Asian Venture Philanthropy Network เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุม APFSD

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs – CND)

คณะผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม CND มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของไทยในเวทีนานาชาติ

การเข้าร่วมประชุม “อาเซียนบวกสาม” ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บริติช เคานซิล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดเชียงราย