การประชุมเวทีระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ครั้งที่ 7

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการประชุมคู่ขนาน หัวข้อ “Regional contributions to empower people and promote equality: experiences, lessons learnt and way forward”

การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse)

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “อนาคตของการพัฒนาทางเลือก” ในการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์

ที่หมู่บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน  3 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ “ดอยตุง” เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ต้องไปเยือน

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงและผลักดันหลักการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยไปยังเวทีด้านอาชญากรรมและนิติธรรมนอกเหนือจากเวทีด้านยาเสพติด

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่…ผ่านหนังสั้น “ดอยตุง”

เปิดตัวภาพยนตร์สั้นของแบรนด์ดอยตุง 5 เรื่องที่สะท้อนแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม ณ โรงภาพยนตร์ “ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต” ชั้น 4  ศูนย์การค้า “ดิ เอ็มควอเทียร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แบรนด์ดอยตุงสร้างชื่อบนเวทีแฟชั่นระดับโลก ณ กรุงมิลาน อิตาลี ส่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมแสดงงาน Milan Design Week 2019 และวางจำหน่ายในห้าง La Rinascente

แบรนด์ดอยตุงได้นำสินค้าแฟชั่นคอลเล็กชัน Spring/Summer 2019 ไปจัดแสดงและจำหน่ายที่ La Rinascente 1 ใน 13 ห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดของโลก ณ กรุงมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี

พิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดพิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” เพื่ […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)