บทความ: คาร์บอนเครดิตหยุดความยากจนและการขยายพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรกรรมได้อย่างไร?

การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการสูญเสียป่าไม้ และส่งผลอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างปี 2544-2562

สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9 เที่ยวสุขใจในแบบ “Future Forest” ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ดีช่วยกันดูแล “ป่าของวันพรุ่งนี้”

มาร่วมค้นหาความหมายและทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง “คน” กับ “ป่า” ผ่าน 4 โซนกิจกรรมสุดสร้างสรรค์และการละเล่นใกล้ชิดธรรมชาติแสนสนุก เติมเต็มรอยยิ้มอย่างอิ่มเอม พร้อมอิ่มอร่อยกับร้านค้าร้านอาหารวัฒนธรรมชนเผ่า ท่ามกลางสายลมหนาว ทิวเขา และม่านหมอก ในเทศกาลประจำปี “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9”

ตัวแทนรัฐบาล 17 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่ 7 เรียนรู้ “โครงการร้อยใจรักษ์” จ.เชียงใหม่ นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับใช้ในพื้นที่ยาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติด้านการทำงานพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการประกอบอาชีพสุจริต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เซ็น MOU ดึง ปตท.สผ. – เออาร์วี นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ดอยตุง ถ่ายทอดเรื่องราวงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในงาน APEC 2022 Thailand

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคมดอยตุง (DoiTung) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 Thailand

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำเสนองานพัฒนา พลักดันชาวบ้านปกป้องป่าชุมชน ผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต กิจกรรมคู่ขนานเวที COP27

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้แทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 หรือ COP27

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” 21 ตุลาคม ปีที่ 122

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” กับนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน