หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
ที่อยู่:
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ, อ. เชียงแสน, จ. เชียงราย 57150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-5378-4444-6
แฟกซ์: 0-5365-2133

Send us a message