Create PDF Recommend Print

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

IMG_1756

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวงเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย โดยร่วมพิธีทำบุญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล ณ ศาลาหน้าลานโคลเวอร์ และพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง สักการะพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในบริเวณอุทยานฯ 

                               IMG_1930 IMG_1759

                               IMG_1929 IMG_1931

โดยพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวงจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 22 ปี โดยมีประชาชนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนจากอำเภอต่างๆ แต่งกายตามประเพณีร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีงานหนึ่งของ จ. เชียงราย