Create PDF Recommend Print

แนะนำหนังสือ “การสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย”

วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:05 น.

 

การสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

 


Empowering Local Development Practitioners

ราคาเล่มละ 250 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง) 

หนังสือเรื่อง “การสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย” เป็นเล่มหนึ่งในโครงการ“แนวทางการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์และบทเรียนจากการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอด 25 ปี เนื่องจากเล็งเห็นว่า ปัจจัยความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาก้าวหน้าและยั่งยืน คือ การสร้างคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง “อาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบหลักสูตรการอบรมการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักพัฒนาและการพัฒนาชุมชนโดยรวมด้วยเช่นกัน

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ในราคาเล่มละ 250 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมได้ที่ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-252-7114 ต่อ 320